FORCA nga Sefedin Xhafolli

Sefedin Xhafolli

FORCA!

…më
i
fortë
burri
se
guri
se
druri
se
muri
se
huri
burri mbështetur për muri

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.