NË SHAH nga Skender Rusi

Skender Rusi

NË SHAH

Po bie mbrëmja qetë-qetë,
Me shokun tim unë luaj shah,
Vërtet këtu ka edhe mbretër,
Por ne i komandojmë ata!

E treta rradhë që fitorja,
Veç mua po më buzëqesh,
Ky shoku im pi veç cigare,
Një shuan dhe një tjetër ndez!

Kur ja tek xhami afër derës,
Kaq befasisht u shfaqe ti,
Dhe na vështrove duke qeshur,
Po kujt i qeshe,nuk e di!

Sa kohë ndenje pranë nesh,
Aq herë unë u zurra mat,
Tani e kisha unë rradhën
T’i pi cigaret me inat!

1000 lojë të bëj tani,
Unë do t’i humb një e nga një,
Sa kohë që ende nuk e di,
Për mua erdhe a për të!

1000 mbretër shoku im
Le të m’i zerrë mua mat,
Mjafton që ti të më kuptosh
Se ardhja jote u bë shkak!

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.