NJERI nga Agron Shele

Agron Shele

NJERI

Shiko larg, njeri
ngjyrës së verdhë që vesh fushat me grurë,
draprit që korr bukën e së nesërmes
e vendos një zemër mbi tavolinë
përulur gjer në hirësi,
për atë që mbrujti mirësinë
dhe zgjati mundin e shpirtit tek ty!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.