PUTHJA mga Fatos Luta

Fatos Luta

PUTHJA

Çfarë s’bëra të t’ia puthja ato buzë qershie,
Sigurisht, rënë larg e larg për buzët e dyllur;
Por ndjenja e shpirtit, kjo dhuratë perëndie,
Gjeti shtegun e lumturisë me sytë e mbyllur…

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.