Tag: kulloshtër joantike

KULLOSHTËR ANTIKE nga Shefqet Sulmina

-fragment- ………………………………………………………. -Prandaj ju keni ardhur nga Dibra? -Unë kam ardhur për burrin. -E di,…