Tag: shkrimtare

BUKOWSKI nga Mirela Kapaj

KËSHTU PRA, DO TË BËHESH SHKRIMTAR? Nëse nuk shpërthen në flakë prej teje, pavarësisht gjithçkaje,…