Tag: shtyje

SHTYJE nga Namik Selmani

SHTYJE Është vështirë që të besosh se në fjalët e para ngjatjetuese të shqiptarëve të…